quảng cáo inox mạ vàng

ABBA - Salute To ABBA (by Krista) (1979) (Cassette Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Cassette Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 1 GB
Danh sách:
01. ABBA - Dancing Queen
02. ABBA - Rock Me
03. ABBA - Mama Mia
04. ABBA - Tiger
05. ABBA - Fernando
06. ABBA - Name Of The Game
07. ABBA - Eagle
08. ABBA - Take A Chance On Me
09. ABBA - One Man One Woman
10. ABBA - Arrival
11. ABBA - Knowing Me Knowing You
12. ABBA - Money Money Money


Download Now


Updated by admin, TG: 19/01/2017 10:29
Đăng ký cập nhật
Fanpage