quảng cáo inox mạ vàng

ABBA - Arrival (1976) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 681 MB
Danh sách:
01. ABBA - When I Kissed The Teacher
02. ABBA - Dancing Queen
03. ABBA - My Love, My Life
04. ABBA - Dum Dum Diddle
05. ABBA - Knowing Me, Knowing You
06. ABBA - Money, Money, Money
07. ABBA - That's Me
08. ABBA - Why Did It Have To Be Me
09. ABBA - Tiger
10. ABBA - Arrival


Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage