quảng cáo inox mạ vàng

A Thousand Suns (2010) - Linkin Park [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 The Requiem - Linkin Park
2 The Radiance - Linkin Park
3 Burning In The Skies - Linkin Park
4 Empty Spaces - Linkin Park
5 When They Come For Me - Linkin Park
6 Robot Boy - Linkin Park
7 Jornada Del Muerto - Linkin Park
8 Waiting For The End - Linkin Park
9 Blackout - Linkin Park
10 Wretches And Kings - Linkin Park
11 Wisdom, Justice, And Love - Linkin Park
12 Iridescent - Linkin Park
13 Fallout - Linkin Park
14 The Catalyst - Linkin Park
15 The Messenger - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Link: mega
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 304 MB

DEMO MP3 - ZINGMP3:Download Now


Updated by admin, TG: 18/02/2013 20:39
Phân loại: , , , ,
anhtu1988 Email
18/02/2013 09:46
Ad ơi link die rồi... email [email protected] cho em khi nào up lại được nhéThank ad
admin Trả lời vào 18/02/2013 20:40
up
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage