Ý Lan - Nghe những tàn phai (Vinyl Rip 24bit/192kHz) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Nghe những tàn phai
Trình bày:
Ý Lan
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 252 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


Updated by admin, TG: 04/11/2016 21:44
Đăng ký cập nhật
Fanpage