Xuân Sơn - Trăng sáng cả vườn chè (LP Vinyl rip) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Trăng sáng cả vườn chè
Trình bày:
Xuân Sơn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 32 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 28/10/2016 10:16
Phân loại: , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage