Vân Sơn, Hoài Linh - Chúc xuân (2004) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Vân Sơn, Hoài Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 191MB/269MB
Danh sách:
01. Vân Sơn, Hoài Linh - Chúc xuân
02. Vân Sơn, Hoài Linh - Song tấu cưới vợ giàu
03. Hoài Linh - Lý bán quán
04. Vân Sơn, Hoài Linh - Kịch hài dạy đời


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 13/01/2017 09:15
Đăng ký cập nhật
Fanpage