quảng cáo inox mạ vàng

Unorthodox Jukebox - Bruno Mars [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Young Girls - Bruno Mars
2 Locked Out Of Heaven - Bruno Mars
3 Gorilla - Bruno Mars
4 Treasure - Bruno Mars
5 Moonshine - Bruno Mars
6 When I Was Your Man - Bruno Mars
7 Natalie - Bruno Mars
8 Show Me - Bruno Mars
9 Money Make Her Smile - Bruno Mars
10 If I Knew - Bruno Mars

Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 232 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 31/12/2012 15:53
Đăng ký cập nhật
Fanpage