Tuấn Vũ - Bạc trắng lửa hồng (2010) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Tuấn Vũ
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2010
Kích thước: 318MB/379MB
Danh sách:
01. Tuấn Vũ - Bạc trắng lửa hồng
02. Tuấn Vũ - Hoa 10 giờ
03. Tuấn Vũ - Phận gái thuyền quyên
04. Tuấn Vũ - Người tình mo cau
05. Tuấn Vũ - Lan và điệp 1
06. Tuấn Vũ - Hai bàn tay trắng
07. Tuấn Vũ - Người ngoài phố
08. Tuấn Vũ - Chuyện 3 người
09. Tuấn Vũ - Cho vừa lòng em
10. Tuấn Vũ - Nhật ký đời tôi


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now
Đăng ký cập nhật
Fanpage