Tuấn Ngọc - Nửa hồn thương đau (2004) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Tuấn Ngọc
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 376MB/398MB
Danh sách:
01. Tuấn Ngọc - Nửa hồn thương đau
02. Tuấn Ngọc - Mắt lệ cho người
03. Tuấn Ngọc - Ru em từng ngón xuân nồng
04. Tuấn Ngọc - Chiếc lá cuối cùng
05. Tuấn Ngọc - Unchained Melody
06. Tuấn Ngọc - Nha Trang ngày về
07. Tuấn Ngọc - Khúc Thụy Du
08. Tuấn Ngọc - Từ giọng hát em
09. Tuấn Ngọc - Lời tình buồn
10. Tuấn Ngọc - Bâng khuâng chiều nội trú


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 06/01/2017 11:53
Đăng ký cập nhật
Fanpage