Trọng Bắc - Không (Vinyl Rip 24bit/192kHz) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Không
Trình bày:
Trọng Bắc
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 169 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 04/11/2016 21:45
Đăng ký cập nhật
Fanpage