[TNCD] Bằng Kiều - Vũ Thành An (2011) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2011
Kích thước: 347MB/382MB
Danh sách:
01. Bằng Kiều - Bài không tên số 7
02. Bằng Kiều - Bài không tên số 8
03. Bằng Kiều - Lời tình buồn
04. Bằng Kiều - Anh đến thăm em đêm 30
05. Bằng Kiều - Bài không tên số 5
06. Bằng Kiều - Tình khúc thứ nhất
07. Bằng Kiều - Bài không tên số 4
08. Bằng Kiều - Bài không tên cuối cùng
09. Bằng Kiều - Đời đá vàng
10. Bằng Kiều - Bài không tên số 2
11. Bằng Kiều - Một lần nào cho tôi gặp lại em


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now
Đăng ký cập nhật
Fanpage