Mozart - The Greatest Hits (Reference Gold) (2CDs) (1994) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Various Artists
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1994
Kích thước: 698MB/821MB
Danh sách:
CD1:
01. Eine kleine Nachmusik - Allegro
02. Piano Concerto No. 21 - Andante ('Elvira Madigan' Theme)
03. Overture to The Marriage of Figaro
04. Clarinet Concerto - Adagio
05. Symphony No. 35, 'Haffner' - Allegro con spirito
06. Horn Concerto No. 2 - Rondo
07. Piano Concerto No. 20 - Romance
08. Symphony No. 31, 'Paris' - Allegro assai
09. Overture to the Clemency of Titus
10. Highlights from 'Coronation' Mass - Kyrie
11. Highlights from 'Coronation' Mass - Gloria
12. Highlights from 'Coronation' Mass - Benedictus
13. Highlights from 'Coronation' Mass - Agnus Dei

CD2:
01. Symphony No.40 - Molto allegro
02. Overture to The Magic Flute
03. Violin Concerto No. 3 - Allegro
04. Divertimento No. 1 - Allegro
05. Clarinet Concerto - Allegro
06. Rondo alla Turca
07. Overture to Don Giovanni
08. Symphony No. 39 - Finale Allegro
09. Overture to the aduction from the Seraglio
10. Symphony No. 41, 'Jupiter' - Molto allegro


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 05/01/2017 11:12
Đăng ký cập nhật
Fanpage