The 20/20 Experience (2013) - Justin Timberlake [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Pusher Love Girl - Justin Timberlake
2 Suit & Tie - Justin Timberlake ft. Jay-Z
3 Don't Hold The Wall - Justin Timberlake
4 Strawberry Bubblegum - Justin Timberlake
5 Tunnel Vision - Justin Timberlake
6 Spaceship Coupe - Justin Timberlake
7 That Girl - Justin Timberlake
8 Let The Groove Get In - Justin Timberlake
9 Mirrors - Justin Timberlake
10 Blue Ocean Floor - Justin Timberlake

Trình bày:
Justin Timberlake
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 429 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 28/03/2013 00:21
Đăng ký cập nhật
Fanpage