Take Me Home (Deluxe Edition) - One Direction [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Live While We're Young - One Direction
2 Kiss You - One Direction
3 Little Things - One Direction
4 C'mon, C'mon - One Direction
5 Last First Kiss - One Direction
6 Heart Attack - One Direction
7 Rock Me - One Direction
8 Change My Mind - One Direction
9 I Would - One Direction
10 Over Again - One Direction
11 Back For You - One Direction
12 They Don't Know About Us - One Direction
13 Summer Love - One Direction
14 Truly, Madly, Deeply - One Direction
15 Magic - One Direction
16 Irresistible - One Direction
17 One Thing (Live) - One Direction
18 I Wish (Live) - One Direction

Ca sĩ: One Direction
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 432 MB

DEMO:Download Now

bangsbv Email
30/11/2012 09:49
hong
admin Trả lời vào 02/12/2012 13:15
link vẫn bình thường mà, bạn nhấn Tải xuống > Vẫn tải xuống
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage