Ca khúc: Trước ngày hội bắn
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Ca khúc: Tình trong lá thiếp
Trình bày: Thu Hiền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Tình ta biển bạc đồng xanh
Trình bày: Thu Hiền, Ngọc Quang, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Tình ta biển bạc đồng xanh
Trình bày: Thu Hiền, Ngọc Quang, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Rặng trâm bầu
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Rặng trâm bầu
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Nhịp cầu nối những bờ vui
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB
Ca khúc: Hát mừng các cụ dân quân
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB
Ca khúc: Gửi em ở cuối Sông Hồng
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Chuyện tình Lan và Điệp
Trình bày: Thu Hiền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Về quê
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Vàm cỏ đông
Trình bày: Thu Hiền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Ca khúc: Tình thắm duyên quê
Trình bày: Thu Hiền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Tình ca Tây Bắc
Trình bày: Thu Hiền, Trung Đức
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage