Trình bày: The Black Eyed Peas
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 772 MB
Danh sách:
CD1:
01. Boom Boom Pow - The Black Eyed Peas
02. Don't Phunk With My Heart - The Black Eyed Peas
03. Let's get it started - The Black Eyed Peas
04. My Humps - The Black Eyed Peas
05. Shut Up - The Black Eyed Peas
06. I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas
07. Pump It - The Black Eyed Peas
08. Mama Hey - The Black Eyed Peas
09. Dont Lie - The Black Eyed Peas
10. Mas Que Nada - The Black Eyed Peas
11. Like That - The Black Eyed Peas
12. That's The Joint - The Black Eyed Peas
13. Gone Going - The Black Eyed Peas
14. Requiest Line - The Black Eyed Peas
15. Where Is The Love - The Black Eyed Peas
16. Union - The Black Eyed Peas
17. The Apl Song - The Black Eyed Peas
18. Fallin' Up - The Black Eyed Peas
19. Weekends - The Black Eyed Peas

CD2:
01. Meet Me Halfway - The Black Eyed Peas
02. Where Ya Wanna Go - The Black Eyed Peas
03. Rock That Body - The Black Eyed Peas
04. xxxy - The Black Eyed Peas
05. Hot - The Black Eyed Peas
06. Feel It - The Black Eyed Peas
07. Hands Up - The Black Eyed Peas
08. Shut The Phunk Up - The Black Eyed Peas
09. Rap Song - The Black Eyed Peas
10. Love Won't Wait - The Black Eyed Peas
11. Labor Day (It's A Holiday) - The Black Eyed Peas
12. Bridging The Gaps - The Black Eyed Peas
13. The Way U Make Me Feel - The Black Eyed Peas
14. Latin Girls - The Black Eyed Peas
15. Bringing it Back - The Black Eyed Peas
16. Smells Like Funk - The Black Eyed Peas
17. Tell Your Mama Come - The Black Eyed Peas
18. Que Dices - The Black Eyed Peas

Trình bày: The Black Eyed Peas
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1033 MB
Ca khúc: XOXOXO
Trình bày: The Black Eyed Peas
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 243 MB
Ca khúc: Just Can't Get Enough
Trình bày: The Black Eyed Peas
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: The Time (Dirty Bit)
Trình bày: The Black Eyed Peas
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Danh sách:
1 The Time (Dirty Bit) - The Black Eyed Peas
2 Light Up The Night - The Black Eyed Peas
3 Love You Long Time - The Black Eyed Peas
4 XOXOXO - The Black Eyed Peas
5 Someday - The Black Eyed Peas
6 Whenever - The Black Eyed Peas
7 Fashion Beats - The Black Eyed Peas
8 Don't Stop The Party - The Black Eyed Peas
9 Do It Like This - The Black Eyed Peas
10 The Situation - The Black Eyed Peas
11 The Coming - The Black Eyed Peas
12 Own It - The Black Eyed Peas
13 The Best One Yet - The Black Eyed Peas
14 Just Can't Get Enough - The Black Eyed Peas
15 Play It Loud - The Black Eyed Peas
Bonus Track:
16 Everything Wonderful - The Black Eyed Peas
17 Phenomenon - The Black Eyed Peas
18 Take It Off - The Black Eyed Peas

Trình bày: The Black Eyed Peas
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 571 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage