Danh sách:
1 Trang Giấy Trắng - Phạm Trưởng
2 Hai Ba Năm - Phạm Trưởng
3 Lại Một đêm - Phạm Trưởng
4 đôi Khi Muốn - Phạm Trưởng
5 Biết Anh Sai - Phạm Trưởng
6 Không Được Khóc - Phạm Trưởng
7 Nắng Và Mưa - Phạm Trưởng
8 Em Về đâu - Phạm Trưởng
9 Yêu Không Dám Nói - Phạm Trưởng
10 Trang Giấy Trắng Remix - Phạm Trưởng

Trình bày: Phạm Trưởng
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 372 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage