Trình bày: Phương Thanh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2016
Kích thước: 310MB/330MB
Ca khúc: Tiếng chuông ngân
Trình bày: Phương Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Rừng xưa đã khép
Trình bày: Thanh Lam, Phương Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Mưa trong mắt em
Trình bày: Phương Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Em về tinh khôi
Trình bày: Bằng Kiều, Phương Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Nhịp đập con tim
Trình bày: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương, Phương Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Hoa học trò
Trình bày: Quang Dũng, Phương Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage