quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 518 MB


Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2002
Kích thước: 1 GB
Ca khúc: The Phantom Of The Opera
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 96 MB
Ca khúc: Beauty Of The Beast
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 235 MB
Ca khúc: Feel For You
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 88 MB
Ca khúc: Ocean Soul
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 101 MB
Ca khúc: Forever Yours
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 82 MB
Ca khúc: Slaying The Dreamer
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 106 MB
Ca khúc: Ever Dream
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 108 MB
Ca khúc: Dead To The World
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 100 MB
Ca khúc: End Of All Hope
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 93 MB
Ca khúc: Bless The Child
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 138 MB
Ca khúc: The Phantom Of The Opera
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: The Phantom Of The Opera (96 kHz/24-bit)
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 100 MB
Danh sách:
01 - Taikatalvi - Nightwish
02 - Storytime - Nightwish
03 - Ghost River - Nightwish
04 - Slow, Love, Slow - Nightwish
05 - I Want My Tears Back - Nightwish
06 - Scaretale - Nightwish
07 - Arabesque - Nightwish
08 - Turn Loose the Mermaids - Nightwish
09 - Rest Calm - Nightwish
10 - The Crow, the Owl and the Dove - Nightwish
11 - Last Ride of the Day - Nightwish
12 - Song of Myself - Nightwish
13 - Imaginaerum - Nightwish

Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 515 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage