Ban quản trị losslessplus xin thông báo: Do nhu cầu của cộng đồng yêu nhạc chất lượng cao ngày càng lớn cộng với chi phí duy trì, mua nhạc có chất lượng hiện vượt quá khả năng của ban quản trị. Vậy nên ban quản trị quyết định chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao với mức phí gia nhập vĩnh viễn là: 300k/thành viên. Thời gian để đăng ký lại các thành viên sẽ đến hết ngày 05/01/2017. Các thành viên chú ý: Sau khi chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao, chúng tôi sẽ hạn chế việc gia nhập thêm các thành viên để nâng cao chất lượng chia sẻ nhạc (Chúng tôi sẽ nâng cao tiện ích tìm kiếm nhạc theo yêu cầu cho các thành viên chính thức). Kính mong các thành viên thông cảm và ủng hộ.


Trình bày: Radiohead
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2000
Kích thước: 503 MB


Trình bày: The Beatles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1965
Kích thước: 240 MB


Trình bày: Bee Gees
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 1997/2013
Kích thước: 5.8 GB


Trình bày: Bee Gees
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz
Năm phát hành: 1997/2013
Kích thước: 2.3 GB


Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 518 MB


Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2002
Kích thước: 1 GB
Ca khúc: The Phantom Of The Opera
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 96 MB
Ca khúc: Beauty Of The Beast
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 235 MB
Ca khúc: Feel For You
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 88 MB
Ca khúc: Ocean Soul
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 101 MB
Ca khúc: Forever Yours
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 82 MB
Ca khúc: Slaying The Dreamer
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 106 MB
Ca khúc: Ever Dream
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 108 MB
Ca khúc: Dead To The World
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 100 MB
Ca khúc: End Of All Hope
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 93 MB
Ca khúc: Bless The Child
Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 138 MB


Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 993 MB
Ca khúc: The last resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 304 MB
Ca khúc: Try and love again
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 209 MB
Ca khúc: Pretty maids all in a row
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: Victim of love
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 167 MB
Ca khúc: Wasted time (Reprise)
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 57 MB