Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2003
Kích thước: 380MB/405MB
Ca khúc: Chuyện người con gái hái sim
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 42 MB
Ca khúc: Sớm chồng
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Ngựa ô lang thang
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Người đã sang sông
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Anh buồn em thương
Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Lưu luyến tình quê
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Làm dâu miệt vườn
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Định mệnh buồn
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Nhớ nhà
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Tơ tằm
Trình bày: Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 42 MB
Ca khúc: Bạc trắng lửa hồng
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Ngày ấy mình yêu nhau
Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Thề non hẹn biển
Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Không phải tại chúng mình
Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage