Ca khúc: Ngàn mắt ngàn tay
Trình bày: Quang Lê, Nguyên Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Ca khúc: Thói đời
Trình bày: Quang Lê, Nguyên Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Liên khúc: Mưa nửa đêm, Ai cho tôi tình yêu
Trình bày: Quang Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Liên khúc Mưa nửa đêm
Trình bày: Quang Lê, Nguyên Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Thói đời
Trình bày: Quang Lê ft. Nguyên Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Liên khúc: Mưa nửa đêm & Ai cho tôi tình yêu
Trình bày: Quang Lê ft. Nguyên Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Danh sách:
1 LK Mưa Nửa đêm - Ai Cho Tôi Tình Yêu - Quang Lê ft. Nguyên Lê
2 Sương Lạnh Chiều đông - Quang Lê ft. Nguyên Lê
3 Về đâu Mái Tóc Người Thương - Quang Lê
4 Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Nguyên Lê
5 Hai Lối Mộng - Quang Lê
6 định Mệnh - Quang Lê ft. Nguyên Lê
7 đêm Buồn Tỉnh Lẻ - Quang Lê
8 Thói đời - Quang Lê ft. Nguyên Lê
9 Về Quê Ngoại - Quang Lê
10 Thương Về Cố đô - Quang Lê ft. Nguyên Lê

Trình bày: Quang Lê ft. Nguyên Lê
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 357 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage