Đăng ký cập nhật
Fanpage
Ban quản trị losslessplus xin thông báo: Do nhu cầu của cộng đồng yêu nhạc chất lượng cao ngày càng lớn cộng với chi phí duy trì, mua nhạc có chất lượng hiện vượt quá khả năng của ban quản trị. Vậy nên ban quản trị quyết định chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao với mức phí gia nhập vĩnh viễn là: 300k/thành viên. Thời gian để đăng ký lại các thành viên sẽ đến hết ngày 05/01/2017. Các thành viên chú ý: Sau khi chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao, chúng tôi sẽ hạn chế việc gia nhập thêm các thành viên để nâng cao chất lượng chia sẻ nhạc (Chúng tôi sẽ nâng cao tiện ích tìm kiếm nhạc theo yêu cầu cho các thành viên chính thức). Kính mong các thành viên thông cảm và ủng hộ.


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2003
Kích thước: 2.12 GB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 2.92 GB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành:
Kích thước: 1.7 GB
Ca khúc: You Can Win If You Want
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: There's Too Much Blue In Missing You
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 197 MB
Ca khúc: The Night Is Yours, The Night Is Mine
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 225 MB
Ca khúc: One In A Million
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 156 MB
Ca khúc: Lucky Guy
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 151 MB
Ca khúc: Do You Wanna
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 179 MB
Ca khúc: Diamonds Never Made A Lady
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 171 MB
Ca khúc: Bells Of Paris
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 174 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul (Remastered)
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Kích thước: 62 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 226 MB
Danh sách:
CD 1:
01. You're My Heart You're My Soul - Modern Talking
02. Geronimo's Cadillac - Modern Talking
03. Cheri Cheri Lady - Modern Talking
04. Atlantis Is Calling - Modern Talking
05. Brother Louie - Modern Talking
06. Let's Talk About Love - Modern Talking
07. Jet Airliner - Modern Talking
08. You Can Win If You Want [Special Dance Version] - Modern Talking
09. With a Little Kiss - Modern Talking
10. Lady Lai - Modern Talking
11. Romantic Warriors - Modern Talking
12. In 100 Years - Modern Talking
13. Who Will Save the World - Modern Talking
14. Diamonds Never Made a Lady - Modern Talking
15. Stranded in the Middle of Nowhere - Modern Talking
16. Just Like an Angel - Modern Talking
17. No. 1 Hit Medley: You're My Heart, You're My Soul/You Can Win If ... - Modern Talking

CD 2:
01. Win the Race - Modern Talking
02. Ready for the Victory - Modern Talking
03. You Are Not Alone - Modern Talking
04. Sexy Sexy Lover - Modern Talking
05. I'm Gonna Be Strong - Modern Talking
06. Don't Take Away My Heart - Modern Talking
07. Brother Louie [New Version] - Modern Talking
08. No Face, No Name, No Number - Modern Talking
09. Last Exit to Brooklyn - Modern Talking
10. You're My Heart, You're My Soul [Modern Talking Mix '98] - Modern Talking
11. China in Her Eyes - Modern Talking
12. Witchqueen of Eldorado - Modern Talking
13. Juliet - Modern Talking
14. We Take the Chance - Modern Talking
15. Doctor for My Heart - Modern Talking
16. Give Me Peace on Earth - Modern Talking
17. Space Mix '98: Cheri Cheri Lady/Brother Louie/You Can Win If You Want - Modern Talking

Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Release: 2003
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.09 GB
Danh sách:
CD 1:
01. You're My Heart, You're My Soul (84er Single Version) - Modern Talking
02. You Can Win If You Want (84er Special Single Remix) - Modern Talking
03. Diamonds Never Made A Lady - Modern Talking
04. Do You Wanna - Modern Talking
05. Lucky Guy - Modern Talking
06. Cheri, Cheri Lady (Special Dance Version) - Modern Talking
07. With A Little Love (UK 12 Inch Version) - Modern Talking
08. Wild Wild Water - Modern Talking
09. You're The Lady Of My Heart - Modern Talking
10. Heaven Will Know - Modern Talking
11. Don't Give Up - Modern Talking
12. Brother Louie (Special Long Version) - Modern Talking
13. Just We Two (Mona Lisa) - Modern Talking
14. Doctor For My Heart - Modern Talking
15. Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love (Extended Version) - Modern Talking
16. Angie's Heart - Modern Talking
17. Thomas Anders – Es geht mir gut heut' Nacht) - Modern Talking
18. Ryan Simmons – Lucky Guy (Radio Version) - Modern Talking
19. Ryan Simmons – The Night Is Yours, The Night Is Mine) - Modern Talking

CD 2:
01. Geronimo's Cadillac (Long Vocal Version) - Modern Talking
02. Riding On A White Swan - Modern Talking
03. Sweet Little Sheila - Modern Talking
04. Lonely Tears In Chinatown - Modern Talking
05. Give Me Peace On Earth - Modern Talking
06. Jet Airliner (Fasten-Seat-Belt-Mix) - Modern Talking
07. Don't Worry - Modern Talking
08. Romantic Warriors - Modern Talking
09. Arabian Gold - Modern Talking
10. Operator Gimme 6 0 9 - Modern Talking
11. You And Me - Modern Talking
12. Charlene - Modern Talking
13. In 100 Years (Long Version – Future Mix) - Modern Talking
14. Don't Let It Get You Down - Modern Talking
15. Who Will Save The World - Modern Talking
16. A Telegram To Your Heart - Modern Talking
17. Don't Lose My Number - Modern Talking
18. Locomotion Tango - Modern Talking
19. Good Girls Go To Heaven – Bad Girls Go To Everywhere - Modern Talking
20. In 100 Years (Reprise) - Modern Talking

CD 3:
01. You're My Heart, You're my Soul (Classic Mix '98) - Modern Talking
02. Brother Louie (New Version) - Modern Talking
03. Anything Is Possible (New Hit '98) - Modern Talking
04. You Are Not Alone - Modern Talking
05. Sexy Sexy Lover (Vocal Version) - Modern Talking
06. Rouge Et Noire - Modern Talking
07. Can't Get Enough - Modern Talking
08. China In Her Eyes (Vocal Version) - Modern Talking
09. Don't Take Away My Heart (New Vocal Version) - Modern Talking
10. Cosmic Girl - Modern Talking
11. No Face No Name No Number - Modern Talking
12. Win The Race - Modern Talking
13. Last Exit To Brooklyn - Modern Talking
14. New York City Girl - Modern Talking
15. Ready For The Victory (Radio Version) - Modern Talking
16. Juliet - Modern Talking
17. Mrs. Robota - Modern Talking
18. TV Makes The Superstar (Radio Edit) - Modern Talking
19. I'm No Rockefeller - Modern Talking
20. Everybody Needs Somebody - Modern Talking
21. Space Mix - Modern Talking

Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1942 MB