Trình bày: Minh Tuyết
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 515MB/533MB
Ca khúc: Liên khúc Người về cuối phố
Trình bày: Cẩm Ly, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 42 MB
Ca khúc: Liên khúc: Lý cây đa, Lý mười thương
Trình bày: Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 43 MB
Ca khúc: Bài tình ca không quên
Trình bày: Cẩm Ly, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Đừng nói xa nhau
Trình bày: Quang Lê, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Bài ca kỷ niệm
Trình bày: Quang Lê, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Tan mối tình đầu
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Phía sau nụ cười
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Ngỡ một lần nữa em quay về
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Ngỡ một lần nữa em quay về
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Liên khúc Vì đó là em
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết, Hồ Lệ Thu, Dương Triệu Vũ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 89 MB
Ca khúc: Không yêu thì thôi
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Điều ước
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Dĩ vãng
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Đã biết khi yêu
Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage