Trình bày: Michael Learns To Rock
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 302 MB


Trình bày: Michael Learns To Rock
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit
Năm phát hành: 1999
Kích thước: 607 MB


Trình bày: Michael Learns To Rock
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2000
Kích thước: 364 MB


Trình bày: Michael Learns To Rock
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2008
Kích thước: 395 MB
Ca khúc: That's Why (You Go Away)
Trình bày: Michael Learns To Rock
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: 25 Minutes
Trình bày: Michael Learns To Rock
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB

Đăng ký cập nhật
Fanpage