Danh sách:
1 Gọi Tên Bốn Mùa - Kim Tuấn
2 Biển Nhớ - Kim Tuấn
3 Nắng Thủy Tinh - Kim Tuấn
4 Còn Tuổi Nào Cho Em - Kim Tuấn
5 Như Cánh Vạc Bay - Kim Tuấn
6 Một Cõi đi Về - Kim Tuấn
7 Hạ Trắng - Kim Tuấn
8 Diễm Xưa - Kim Tuấn
9 Cát Bụi - Kim Tuấn
10 Mưa Hồng - Kim Tuấn

Trình bày: Kim Tuấn Guitar
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 357 MB
Danh sách:
1 Hạ Trắng
2 Biết đâu Nguồn Cội
3 Còn Tuổi Nào Cho Em
4 Em Còn Nhớ Hay Em đã Quên
5 Hoa Xuân Ca
6 ướt Mi
7 Sóng Về đâu
8 Tôi Ru Em Ngủ
9 Níu Tay Nghìn Trùng
10 Tưởng Rằng đã Quên
11 Bên đời Hiu Quạnh
12 đời Gọi Em Biết Bao Lần

Trình bày: Kim Tuấn Guitar, Thanh Tuyền (Violon)
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 239 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage