Danh sách:
1 đôi cánh - Khởi My ft. Hoàng Rapper
2 Bên Anh - Khởi My ft. Hoàng Rapper
3 Vết Cắt - Khởi My ft. Hoàng Rapper
4 Trách Anh - Khởi My
5 Vì Sao - Khởi My ft. Hoàng Rapper
6 đơn giản - Khởi My ft. Hoàng Rapper
7 Vì Sao (Beat) - Khởi My
8 đơn giản ( Beat ) - Khởi My ft. Hoàng Rapper

Trình bày: Khởi My
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 222 MB
Ca khúc: đơn giản
Trình bày: Khởi My ft. Hoàng Rapper
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 22 MB
Ca khúc: Bên Anh
Trình bày: Khởi My ft. Hoàng Rapper
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Vì Sao
Trình bày: Khởi My ft. Hoàng Rapper
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Vì Sao (Beat)
Trình bày: Khởi My
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage