Ca khúc: Tình khúc cho em
Trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Thầm thì
Trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Ca khúc: Niệm khúc cuối
Trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Lìa nhau
Trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 43 MB
Ca khúc: Hãy nhìn xuống chân
Trình bày: Khánh Ly, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 45 MB
Ca khúc: Truyện ca, Trên đỉnh đau thương
Trình bày: Hương Lan, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 92 MB
Ca khúc: Em và tôi
Trình bày: Thanh Lam, Elvis Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage