Đăng ký cập nhật
Fanpage
Ban quản trị losslessplus xin thông báo: Do nhu cầu của cộng đồng yêu nhạc chất lượng cao ngày càng lớn cộng với chi phí duy trì, mua nhạc có chất lượng hiện vượt quá khả năng của ban quản trị. Vậy nên ban quản trị quyết định chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao với mức phí gia nhập vĩnh viễn là: 300k/thành viên. Thời gian để đăng ký lại các thành viên sẽ đến hết ngày 05/01/2017. Các thành viên chú ý: Sau khi chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao, chúng tôi sẽ hạn chế việc gia nhập thêm các thành viên để nâng cao chất lượng chia sẻ nhạc (Chúng tôi sẽ nâng cao tiện ích tìm kiếm nhạc theo yêu cầu cho các thành viên chính thức). Kính mong các thành viên thông cảm và ủng hộ.


Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 993 MB
Ca khúc: The last resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 304 MB
Ca khúc: Try and love again
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 209 MB
Ca khúc: Pretty maids all in a row
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: Victim of love
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 167 MB
Ca khúc: Wasted time (Reprise)
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 57 MB
Ca khúc: Wasted time
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 200 MB
Ca khúc: Life in the fast lane
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 193 MB
Ca khúc: The Last Resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: DTS 5.1, 24bit/88.2kHz
Kích thước: 414 MB
Ca khúc: Hotel California
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 140 MB
Ca khúc: The Last Resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 145 MB
Ca khúc: Try And Love Again
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 113 MB
Ca khúc: Pretty Maids All In A Row
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 78 MB
Ca khúc: Victim Of Love
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 93 MB
Ca khúc: Life In The Fast Lane
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 102 MB