Danh sách:
1. Love You Lately - Daniel Powter
2. Song 6 - Daniel Powter
3. Free loop - Daniel Powter
4. Bad day - Daniel Powter
5. Suspect - Daniel Powter
6. Lie to me - Daniel Powter
7. Jimmy gets high - Daniel Powter
8. Styrofoam - Daniel Powter
9. Hollywood - Daniel Powter
10. Lost on the stoop - Daniel Powter
11. Give me life - Daniel Powter

Trình bày: Daniel Powter
Định dạng: Flac
Release: 2005
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 278 MB
Danh sách:
01. Best Of Me - Daniel Powter
02. Not Coming Back - Daniel Powter
03. Whole World Around - Daniel Powter
04. Next Plane Home - Daniel Powter
05. Am I STill The One? (With Linda Perry)
06. Negative Fashion - Daniel Powter
07. Don't Give Up On Me - Daniel Powter
08. Fly Away - Daniel Powter
09. Beauty Queen - Daniel Powter
10. My So Called Life - Daniel Powter
11. Love You Lately (Remix-Bonus) - Daniel Powter

Trình bày: Daniel Powter
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 323 MB
Danh sách:
01. Lose To Win - Daniel Powter
02. Fall In Love (The Day We Never Met) - Daniel Powter
03. Come Home - Daniel Powter
04. Bad Day - Daniel Powter
05. Next Plane Home - Daniel Powter
06. Love You Lately - Daniel Powter
07. Best Of Me - Daniel Powter
08. Jimmy Gets High - Daniel Powter
09. Whole World Around - Daniel Powter
10. Lie To Me - Daniel Powter
11. Free Loop - Daniel Powter
12. Best of Me (New Version) - Daniel Powter
13. Back On The Streets (Live) - Daniel Powter
14. Happy X'mas (War Is Over) (Feat. The Seven Arrows Choir)

Trình bày: Daniel Powter
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 366 MB
Ca khúc: Bad Day
Trình bày: Daniel Powter
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage