Track:
Friedrich Gulda - Beethoven - Klavierkonzert 1, Klaviersonaten 23, 24(2)
Friedrich Gulda - Beethoven - Klavierkonzerten 2, 3
Friedrich Gulda - Beethoven - Klavierkonzerten 4, 5
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 1, 2, 3
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 4, 5, 6
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 7, 8, 9, 10
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 11, 12, 13, 14
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 15, 16, 17
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 18, 19, 20, 21, 22
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 23, 24, 25, 26, 27
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 28, 29
Friedrich Gulda - Beethoven - Klaviersonaten 30, 31, 32

Trình bày: Friedrich Gulda
Định dạng: Ape
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 2723 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage