Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1997
Kích thước: 349MB/376MB


Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2007
Kích thước: 567MB/606MB


Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1990
Kích thước: 365MB/390MB


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1990
Kích thước: 374 MB


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1995
Kích thước: 373MB/400MB


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2001
Kích thước: 390MB/425MB
Ca khúc: Liên khúc Cho vừa lòng em
Trình bày: Trường Vũ, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 58 MB
Ca khúc: Liên khúc Tình người kỹ nữ
Trình bày: Trường Vũ, Chế Linh, Chế Phong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 44 MB
Ca khúc: Liên khúc Thành phố buồn
Trình bày: Trường Vũ, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 54 MB
Ca khúc: Liên khúc Nhớ người yêu
Trình bày: Trường Vũ, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 58 MB
Ca khúc: Liên khúc Bụi đời
Trình bày: Trường Vũ, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 47 MB
Ca khúc: Đêm buồn tình lẻ
Trình bày: Phi Nhung, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Nàng xuân chung tình
Trình bày: Hương Lan, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Một mai em đi
Trình bày: Hương Lan, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Áo đẹp nàng dâu
Trình bày: Hương Lan, Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage