Danh sách:
1 Huế, Sài Gòn, Hà Nội - Cẩm Vân
2 Ướt Mi - Cẩm Vân
3 Dấu Chân Địa Đàng - Cẩm Vân
4 Còn Ai Với Ai - Cẩm Vân
5 Nối Vòng Tay Lớn - Cẩm Vân
6 Chìm Dưới Cơn Mưa - Cẩm Vân
7 Còn Tuổi Nào Cho Em - Cẩm Vân
8 Níu Tay Nghìn Trùng - Cẩm Vân
9 Em Hãy Ngủ Đi - Cẩm Vân
10 Tuổi đá Buồn - Cẩm Vân
11 Người Về Bỗng Nhớ - Cẩm Vân

Trình bày: Cẩm Vân
Định dạng: flac
Link: drive
Release: 2000
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 398 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage