Danh sách:
01. Locked Out Of Heaven (Cazzette's Answering Machine Mix)
02. Locked Out Of Heaven (Sultan & Ned Shepard Remix)
03. Locked Out Of Heaven (The M Machine Remix)
04. Locked Out Of Heaven (Paul Oakenfold Remix)

Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 179 MB
Danh sách:
1 Young Girls - Bruno Mars
2 Locked Out Of Heaven - Bruno Mars
3 Gorilla - Bruno Mars
4 Treasure - Bruno Mars
5 Moonshine - Bruno Mars
6 When I Was Your Man - Bruno Mars
7 Natalie - Bruno Mars
8 Show Me - Bruno Mars
9 Money Make Her Smile - Bruno Mars
10 If I Knew - Bruno Mars

Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 232 MB
Ca khúc: Just The Way You Are
Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Talking To The Moon
Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Grenade
Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Ca khúc: The Lazy Song
Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 21 MB
Ca khúc: It Will Rain
Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Marry You
Trình bày: Bruno Mars
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage