quảng cáo inox mạ vàng

Ca khúc: Breathless
Trình bày: Shayne Ward
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Danh sách:
1 No U Hang Up - Shayne Ward
2 If That's OK With You - Shayne Ward
3 Breathless - Shayne Ward
4 Damaged - Shayne Ward
5 Some Tears Never Dry - Shayne Ward
6 Until You - Shayne Ward
7 Stand By Your Side - Shayne Ward
8 Melt The Snow - Shayne Ward
9 Tangled Up - Shayne Ward
10 Just Be Good To Me - Shayne Ward
11 U Got Me So - Shayne Ward
12 You Make Me Wish - Shayne Ward
13 Tell Him - Shayne Ward

Trình bày: Shayne Ward
Định dạng: Flac
Release: 2007
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 371 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage