Danh sách:
01 - We've Got It Goin' On - Backstreet Boys
02 - Quit Playing Games (With My Heart) - Backstreet Boys
03 - As Long As You Love Me - Backstreet Boys
04 - Everybody (Backstreet's Back) - Extended Version - Backstreet Boys
05 - All I Have To Give - Backstreet Boys
06 - Anywhere For You - Backstreet Boys
07 - Hey, Mr. DJ (Keep Playin' This Song) - Backstreet Boys
08 - I'll Never Break Your Heart - Backstreet Boys
09 - Get Down (You're The One For Me) - Backstreet Boys
10 - Set Adrift On Memory Bliss - Backstreet Boys
11 - If You Want It To Be Good Girl (Get Yourself A Bad Boy) - Backstreet Boys

Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Link: 1996
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 429 MB
Danh sách:
01 Larger Than Life - Backstreet Boys
02 I Want It That Way - Backstreet Boys
03 Show Me The Meaning Of Being Lonely - Backstreet Boys
04 It's Gotta Be You - Backstreet Boys
05 I Need You Tonight - Backstreet Boys
06 Don't want You back - Backstreet Boys
07 Don't Wanna Lose You Now - Backstreet Boys
08 The One - Backstreet Boys
09 Back To Your Heart - Backstreet Boys
10 Spanish Eyes - Backstreet Boys
11 No One Else Comes Close - Backstreet Boys
12 The Perfect Fan - Backstreet Boys

Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Ape, flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 350 MB
Danh sách:
1 The Call - Backstreet Boys
2 Shape Of My Heart - Backstreet Boys
3 Get Another Boyfriend - Backstreet Boys
4 Shining Star - Backstreet Boys
5 I Promise You (With Everything I Am) - Backstreet Boys
6 The Answer To Our Life - Backstreet Boys
7 Everyone - Backstreet Boys
8 More Than That - Backstreet Boys
9 Time - Backstreet Boys
10 Not For Me - Backstreet Boys
11 Yes I Will - Backstreet Boys
12 It's True - Backstreet Boys
13 How Did I Fall In Love With You - Backstreet Boys

Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Release: 2000
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 354 MB
Ca khúc: Get Down (You're The One for Me)
Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Danh sách:
1 Straight Through My Heart - Backstreet Boys
2 Bigger - Backstreet Boys
3 Bye Bye Love - Backstreet Boys
4 All Of Your Life (You Need Love) - Backstreet Boys
5 If I Knew Then - Backstreet Boys
6 This Is Us - Backstreet Boys
7 PDA - Backstreet Boys
8 Masquerade - Backstreet Boys
9 She's A Dream - Backstreet Boys
10 Shattered - Backstreet Boys
11 Undone - Backstreet Boys
12 Helpless - Backstreet Boys ft. Pitbull

Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Release: 2009
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 344 MB
Ca khúc: Straight Through My Heart
Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Link: 4shared
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Ca khúc: As Long As You Love Me
Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Inconsolable
Trình bày: Backstreet Boys
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage