Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2007
Kích thước: 298 MB
Ca khúc: Tháng 3 Tây Nguyên
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Đường về 2 thôn
Trình bày: Việt Hoàn, Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Đêm Hồ Gươm
Trình bày: Việt Hoàn, Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Ca khúc: Mùa xuân
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 43 MB
Ca khúc: Hát ru
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Về quê
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Ca khúc: Ước mơ
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Tùy hứng lý qua cầu
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 43 MB
Ca khúc: Trương chi
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Trở lại sông quê
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Trên công trường rộn tiếng ca
Trình bày: Anh Thơ, Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Ca khúc: Tình yêu bên dòng sông quan họ
Trình bày: Anh Thơ, Đăng Thuật
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Tình lúa duyên trăng
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Tình ca Tây Bắc
Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 41 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage