Đăng ký cập nhật
Fanpage
Ban quản trị losslessplus xin thông báo: Do nhu cầu của cộng đồng yêu nhạc chất lượng cao ngày càng lớn cộng với chi phí duy trì, mua nhạc có chất lượng hiện vượt quá khả năng của ban quản trị. Vậy nên ban quản trị quyết định chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao với mức phí gia nhập vĩnh viễn là: 300k/thành viên. Thời gian để đăng ký lại các thành viên sẽ đến hết ngày 05/01/2017. Các thành viên chú ý: Sau khi chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao, chúng tôi sẽ hạn chế việc gia nhập thêm các thành viên để nâng cao chất lượng chia sẻ nhạc (Chúng tôi sẽ nâng cao tiện ích tìm kiếm nhạc theo yêu cầu cho các thành viên chính thức). Kính mong các thành viên thông cảm và ủng hộ.
Danh sách:
1 Castle Of Glass (Album Version) - Linkin Park
2 Lost In The Echo (KillSonik Remix) - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 66 MB
Track list:
1 Lost In The Echo - Linkin Park
2 In My Remains - Linkin Park
3 Burn It Down - Linkin Park
4 Lies Greed Misery - Linkin Park
5 I'll Be Gone - Linkin Park
6 Castle Of Glass - Linkin Park
7 Victimized - Linkin Park
8 Roads Untraveled - Linkin Park
9 Skin To Bone - Linkin Park
10 Until It Breaks - Linkin Park
11 Tinfoil - Linkin Park
12 Powerless - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 419 MB
Danh sách:
Artists - Title
01. Linkin Park – Unfortunate (2002)
02. Linkin Park – What We Don't Know (2007)
03. Linkin Park – Oh No (Points Of Authority Demo)
04. Linkin Park – I Have Not Begun (2009)
05. Linkin Park – Pale (2006)
06. Linkin Park – Pretend To Be (2008)
07. Linkin Park – Divided (2005)
08. Linkin Park – What I've Done (M.Shinoda Remix)
09. Linkin Park – Coal (1997)
10. Linkin Park – Halo (2002)

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 229 MB
Danh sách:
01. What I've Done (Single Edit) - Linkin Park
02. Faint (Live) - Linkin Park
03. From the Inside (Live) - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2007
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 72 MB
Danh sách:
01. No More Sorrow (live) - Linkin Park
02. What I've Done (live) - Linkin Park
03. One Step Closer (live) - Linkin Park
04. Given Up (live) - Linkin Park
05. Numb (live) - Linkin Park
06. Crawling (live) - Linkin Park
07. The Little Things Give You Away (live) - Linkin Park
08. In the End (live) - Linkin Park
09. Bleed it Out (live) - Linkin Park
10. Faint (live) - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2007
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 344 MB
Danh sách:
01. Somwhere I Belong - Linkin Park
02. Breaking the Habit - Linkin Park
03. Public Service Announcement (Intro) - Linkin Park
04. Dirt Off Your Shoulder/Lying from You - Linkin Park
05. Big Pimpin'/Papercut - Linkin Park
06. Jigga What/Faint - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2005
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 163 MB
Danh sách:
01. New Divide - Linkin Park
02. New Divide (Instrumental) - Linkin Park
03. New Divide (A Cappella) - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2009
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 93 MB
Danh sách:
CD1:
01. In the End (Album Version) - Linkin Park
02. A Place for My Head (Live at Docklands Arena, London) - Linkin Park
03. Step Up (1999 Demo) - Linkin Park

CD2:
01. In the End (Album Version) - Linkin Park
02. In the End (Live on BBC Radio One) - Linkin Park
03. Points of Authority (Live at Docklands Arena, London) - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2001
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 247 MB
Danh sách:
01. Papercut - Linkin Park
02. One Step Closer - Linkin Park
03. With You - Linkin Park
04. Points of Authority - Linkin Park
05. Crawling - Linkin Park
06. Runaway - Linkin Park
07. By Myself - Linkin Park
08. In the End - Linkin Park
09. A Place for My Head - Linkin Park
10. Forgotten - Linkin Park
11. Cure for the Itch - Linkin Park
12. Pushing Me Away - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2000
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 313 MB
Danh sách:
01. Crawling (Album Version) - Linkin Park
02. Papercut (Live on BBC Radio One) - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2001
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 55 MB
Danh sách:
01. One Step Closer - Linkin Park
02. From the Inside - Linkin Park
03. No More Sorrow - Linkin Park
04. Given Up - Linkin Park
05. Lying from You - Linkin Park
06. Hands Held High - Linkin Park (A cappella)
07. Leave Out All the Rest - Linkin Park
08. Numb - Linkin Park
09. The Little Things Give You Away - Linkin Park
10. Breaking the Habit - Linkin Park
11. Shadow of the Day - Linkin Park
12. Crawling - Linkin Park
13. In the End - Linkin Park
14. Pushing Me Away - Linkin Park (Piano Version)
15. What I've Done - Linkin Park
16. Numb/Encore - Linkin Park ft. Jay-Z
17. Jigga What/Faint - Linkin Park ft. Jay-Z
18. Bleed it Out - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 552 MB
Ca khúc: What I've Done
Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB
Danh sách:
1. Wake - Linkin Park
2. Given Up - Linkin Park
3. Leave Out All The Rest - Linkin Park
4. Bleed It Out - Linkin Park
5. Shadow Of The Day - Linkin Park
6. What I've Done - Linkin Park
7. Hands Held High - Linkin Park
8. No More Sorrow - Linkin Park
9. Valentine's Day - Linkin Park
10. In Between - Linkin Park
11. In Pieces - Linkin Park
12. The Little Things Give You Away - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2007
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 291 MB
Danh sách:
1 Foreword - Linkin Park
2 Don't Stay - Linkin Park
3 Somewhere I Belong - Linkin Park
4 Lying From You - Linkin Park
5 Hit The Floor - Linkin Park
6 Faint - Linkin Park
7 Figure.09 - Linkin Park
8 Breaking The Habit - Linkin Park
9 From The Inside - Linkin Park
10 Nobody's Listening - Linkin Park
11 Session - Linkin Park
12 Numb - Linkin Park
13 Easier to Run - Linkin Park

Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Release: 2003
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 464 MB
Ca khúc: Numb
Trình bày: Linkin Park
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB