Danh sách:
CD1:
01 – Ring Of Fire - Alan Jackson
02 – Here In The Real World - Alan Jackson
03 – Wanted - Alan Jackson
04 – Chasin That Neon Rainbow - Alan Jackson
05 – Id Love You All Over Again - Alan Jackson
06 – Dont Rock The Jukebox - Alan Jackson
07 – Someday - Alan Jackson
08 – Dallas - Alan Jackson
09 – Midnight In Montgomery - Alan Jackson
10 – Loves Got A Hold On You - Alan Jackson
11 – Shes Got The Rhythm (And I Got The Blues) - Alan Jackson
12 – Tonight I Climbed The Wall - Alan Jackson
13 – Chattahoochee - Alan Jackson
14 – Who Says You Cant Have It All - Alan Jackson
15 – Summertime Blues - Alan Jackson
16 – Livin On love - Alan Jackson
17 – Gone Country - Alan Jackson
18 – I Dont Even Know Your Name - Alan Jackson
19 – Tall Tall Trees - Alan Jackson

CD2:
01 – As Shes Walkign Away - Alan Jackson (Feat. Zac Brown Band)
02 – Look At Me - Alan Jackson
03 – Ill Try - Alan Jackson
04 – Home - Alan Jackson
05 – Little Bitty - Alan Jackson
06 – Whos Cheatin Who - Alan Jackson
07 – There Goes - Alan Jackson
08 – Between The Devil And Me - Alan Jackson
09 – Right On The Money - Alan Jackson
10 – It Must Be Love - Alan Jackson
11 – Where I Come From - Alan Jackson
12 – Where Were You (When The World Stopped Turning) - Alan Jackson
13 – Drive (For Daddy Gene) - Alan Jackson
14 – Its Five O Clock Somewhere - Alan Jackson (Feat. Jimmy Buffet)
15 – Remember When - Alan Jackson
16 – Small Town Southern Man - Alan Jackson
17 – Good Time - Alan Jackson
18 – Country Boy - Alan Jackson

Trình bày: Alan Jackson
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 922 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage