Danh sách:
CD1:
1 Tuổi đá buồn - Khánh Ly
2 Tình nhớ - Khánh Ly
3 Tình sầu - Khánh Ly
4 Nhìn những mùa thu đi - Khánh Ly
5 Cát bụi - Khánh Ly
6 Cho một người nằm xuống - Khánh Ly
7 Thương một người - Khánh Ly
8 Tình xa - Khánh Ly

CD2:
1 Như cánh vạc bay - Khánh Ly
2 Biển nhớ - Khánh Ly
3 Ru em từng ngón xuân nồng - Khánh Ly
4 Nối vòng tay lớn - Khánh Ly
5 Diễm xưa - Khánh Ly
6 ướt mi - Khánh Ly
7 Gọi tên bốn mùa - Khánh Ly
8 Hạ trắng - Khánh Ly
9 Nghe những tàn phai - Khánh Ly

Trình bày: Khánh Ly
Định dạng: Flac
Release: 1974
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 580 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage