Danh sách:
1 Khóc - đông nhi
2 Lời Thú Tội Ngọt Ngào - đông nhi
3 Bối Rối - đông nhi
4 Ngọt Ngào - đông nhi
5 30 Ngày Yêu - đông nhi
6 ác mộng Của Những Giấc Mơ - đông nhi
7 Gương - đông nhi
8 Tìm Anh - đông nhi
9 Lạnh Lùng - đông nhi
10 Khi Mưa - đông nhi

Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 463 MB
Ca khúc: Ngọt Ngào - I'm Falling In love With You
Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Ca khúc: Ngọt Ngào
Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Ca khúc: Bối Rối
Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Lời Thú Tội Ngọt
Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Khóc
Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Lạnh lùng
Trình bày: đông nhi
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage