Sầu tím thiệp hồng - Lệ Quyên ft. Quang Lê [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Sầu tím thiệp hồng
Trình bày: Lệ Quyên ft. Quang Lê
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 04/01/2013 20:09
Đăng ký cập nhật
Fanpage