quảng cáo inox mạ vàng

Radiohead - Kid A (2000) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Radiohead
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2000
Kích thước: 503 MB
Danh sách:
01. Radiohead - Everything in Its Right Place
02. Radiohead - Kid A
03. Radiohead - The National Anthem
04. Radiohead - How to Disappear Completely
05. Radiohead - Treefingers
06. Radiohead - Optimistic
07. Radiohead - In Limbo
08. Radiohead - Idioteque
09. Radiohead - Morning Bell
10. Radiohead - Motion Picture Soundtrack


Download Now


Updated by admin, TG: 05/01/2017 11:16
Phân loại: , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage