Quang Lê & Lệ Quyên - Sầu tím thiệp hồng [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Sầu tím thiệp hồng
Trình bày:
Quang Lê, Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 21/11/2016 14:43
Đăng ký cập nhật
Fanpage