Quang Dũng - Hà Nội ngày tháng cũ (Vinyl Rip 24bit/192kHz) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Hà Nội ngày tháng cũ
Trình bày:
Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 286 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


Updated by admin, TG: 04/11/2016 21:44
Đăng ký cập nhật
Fanpage