Patricia Barber - Café Blue (1994, MFSL 2002 Remaster) (24bit/88.2kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Patricia Barber
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/88.2kHz
Năm phát hành: 1994/2002
Kích thước: 1.15 GB
Danh sách:
01. Patricia Barber - What A Shame
02. Patricia Barber - Mourning Grace
03. Patricia Barber - The Thrill Is Gone
04. Patricia Barber - Romanesque
05. Patricia Barber - Yellow Car III
06. Patricia Barber - Wood Is A Pleasant Thing To Think About
07. Patricia Barber - Inch Worm
08. Patricia Barber - Ode To Billy Joe
09. Patricia Barber - Too Rich For My Blood
10. Patricia Barber - A Taste Of Honey
11. Patricia Barber - Nardis
12. Patricia Barber - Manha De Carnaval


Download Now


Updated by admin, TG: 04/11/2016 22:01
Đăng ký cập nhật
Fanpage