quảng cáo inox mạ vàng

Như Cánh Vạc Bay - Trần Mạnh Tuấn [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Như Cánh Vạc Bay - Trần Mạnh Tuấn
2 Bốn Mùa Thay Lá - Trần Mạnh Tuấn
3 Ru Đời Đi Nhé - Trần Mạnh Tuấn
4 Diễm Xưa - Trần Mạnh Tuấn
5 Tình Nhớ - Trần Mạnh Tuấn
6 Xin Cho Tôi - Trần Mạnh Tuấn
7 Cát Bụi - Tình Xa - Trần Mạnh Tuấn
8 Em Đi Bỏ Lại Con Đường  - Trần Mạnh Tuấn
9 Ru Tình - Trần Mạnh Tuấn

Trình bày: Trần Mạnh Tuấn
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 323 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 06/11/2014 15:06
Đăng ký cập nhật
Fanpage