quảng cáo inox mạ vàng

Mùa xuân đầu tiên (ngày vắng Trịnh) - Thái Hòa [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Mùa Xuân đầu Tiên - Thái Hòa ft. Đức Thịnh
2 Dấu Tình Sầu - Thái Hòa & MPU
3 Tình Khúc Buồn - Thái Hòa
4 Xóm đêm - Thái Hòa
5 Lệ Đá - Thái Hòa
6 Chiếc Lá Cuối Cùng - Thái Hòa
7 Xin Còn Gọi Tên Nhau - Thái Hòa
8 áo Lụa Hà Đông - Thái Hòa
9 Bản Tình Cuối - Thái Hòa & MPU
10 đêm Cuối Cùng - Thái Hòa

Trình bày: Thái Hòa
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 368 MB

DEMO MP3 - NHACCUATUI:
            

Download Now


Updated by admin, TG: 02/02/2013 12:16
Đăng ký cập nhật
Fanpage