Kitaro - Best of Kitaro (4CDs) (2009) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Kitaro
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 1.1 GB
Danh sách:
CD1 Silence:
01. Kitaro - Winds blows over the hill
02. Kitaro - Floating lotus
03. Kitaro - Daichi
04. Kitaro - Silence
05. Kitaro - Spirit of harp
06. Kitaro - Harmony of the forest
07. Kitaro - Whisper
08. Kitaro - Heaven & Earth

CD2 Sundance:
01. Kitaro - Theme from Silk Road
02. Kitaro - The Field
03. Kitaro - Nageki
04. Kitaro - Crystal tears
05. Kitaro - Sundance
06. Kitaro - Caravansary
07. Kitaro - Dance of Sarasvati
08. Kitaro - Oasis
09. Kitaro - Matsuri

CD3 Mercury:
01. Kitaro - Into th Forest
02. Kitaro - Dholavira
03. Kitaro - Inca
04. Kitaro - Evening Sun
05. Kitaro - Winter Waltz
06. Kitaro - Stream
07. Kitaro - Nagare no Naka de
08. Kitaro - The Scroll is Read
09. Kitaro - Mercury

CD4 Itonami:
01. Kitaro - Planet
02. Kitaro - A passage of life
03. Kitaro - Itonami
04. Kitaro - Wave of sand
05. Kitaro - Aqua
06. Kitaro - Dr Sun & Ching Ling
07. Kitaro - Wind and Water
08. Kitaro - Main theme Nile - Version II
09. Kitaro - Koi


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 05/01/2017 13:44
Phân loại: , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage