Khánh Ly - Nối vòng tay lớn (Reel-to-Reel Rip) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Nối vòng tay lớn
Trình bày:
Khánh Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, Reel-to-Reel Rip
Kích thước: 15 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage